شرایط و ضوابط اجاره آپارتمان مبله

شرایط و ضوابط اجاره آپارتمان مبله

با در نظر گرفتن مسائل اخلاقی و امنیتی در تهران، امكان رزرو و اجاره واحد در تهران به مدت زير یک ماه و يا برای افراد ساكن تهران بدون دليل موجه امكان پذير نيست.

شرایط قرارداد ها:

  1. قرارداد اجاره آپارتمان مبله هم مانند سایر اجاره نامه ها و بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر 1356،1362 و اصلاحی 1376 مجلس شورای اسلامی و در دو نسخه بین موجر و مستاجر نوشته می شود.
  2. معمولا مبلغ قرض الحسنه کمتر بوده و اساس بر اجاره ی ماهانه می باشد.
  3. آپارتمان های مبله ی موجود در این سایت صرفا جهت سکونت بوده و هرگونه استفاده اداری، تجاری و یا نظیر آن ممنوع می باشد و موجب فسخ قرارداد اجاره نامه خواهد شد.
  4. با توجه به مبله بودن آپارتمان ها و لزوم حفظ بهداشت نگه داری از حیوانات خانگی توسط مستاجر ممنوع بوده و این امر از شروط قرارداد خواهد بود.
  5. قرارداد اجاره به پیوست یک امانت نامه از وسایل داخل آپارتمان نوشته می شود.

مدارک مورد نیاز:

  • کارت ملی و در صورت اقامت همراه خانواده شناسنامه
  • برای هموطنان عزیز خارج کشور مُهر ورود به کشور در پاسپورت رویت می شود.
  • برای افراد با تابعیت های بیگانه احراز هویت و اجازه قرارداد از اداره اتباع بیگانه ضروری می باشد.

مقایسه املاک

مقایسه