شهرسازی و معماری

رنسانس فرانسوی: مبلمان

مبلمان در رنسانس فرانسوی کاکتوار در ابتدای قرن صندلی های سنگین و جاگیر به سیاق قرون وسطی به نیمکت ها و صندلی ها و گاه چهار پایه هایی با پشتی های بلند دارای کنده کاری نقوش ایتالیایی تغییر می‌یابد. سپس ساختارشان نیز ساده تر می...

دومین رنسانس فرانسوی

دوره رنسانس دوم: عناصر دکوراسیون بلوغ سبک ظاهر شده در اوایل قرن و همچنین طبیعی سازی آن را نشان می دهد. از سال ۱۵۴۰ نسل جدیدی از هنرمندان فرانسوی ترکیبی  اصیل از میان درس های باستان رنسانس ایتالیایی و سنن ملی ایجاد...

کتابخانه با معماری رنسانس فرانسوی

رنسانس فرانسوی: مکتب فونتن بلو

مکتب فونتن بلو از سال ۱۵۳۰ تحت تاثیر روسو و  پری ماتیس ایتالیایی که فرانسوای اول به فرانسه کشاند ، مکتب فونتن بلو شیوه های مهم سبکی تزیین گر را ایجاد می کند که بر تمام اروپا سیتره می یابد. اینگونه است که دکور پرشکوه در فرانسه...

کاخ ورسای پاریس

نخستین رنسانس فرانسوی

نخستین رنسانس فرانسوی دو بخش عناصر تزینی و معماری را شامل می شود که خارج از فرانسه توسعه یافتند که هر بخش را به طور مفصل شرح می دهیم. عناصر تزیینی دوره رنسانس ( نوزایی)  که در قرن شانزدهم ظاهر شد، دو دوره مهم را در بر می‌گیرد....

مبلمان در دوره لویی چهاردهم

سبک لویی چهاردهم: مبلمان

مبلمان در دوره لویی چهاردهم در نخستین دوره لویی چهاردهم دکوری غنی به مبلمان حجیم و سنگین اضافه می شود. هنر دربار استفاده از مبلمان و صندلی های منبت کاری شده و زراندود را گسترش می‌دهد. مبل ها پایه های روکش دار یا نرده ای با...

دکوراسیون داخلی کلاسیک

سبک لوئی چهاردهم: دکوراسیون داخلی

دکوراسیون داخلی لوئی چهاردهم نخستین سبک سالن ونوس مشخصه های  ضروری نخستین سبک لوئی چهاردهم،  غنای مواد و سعی در ایجاد تاثیر جاودانه است. تا دهه‌ی  ۱۶۸۰ این جنبه سبک سلطنتی به استفاده از نماهای مرمرین و بازی حالت چند رنگ مرمر...

قصر لوئی چهاردهم

سبک لوئی چهاردهم: معماری شهری و مذهبی

سبک های معماری دوره ی لوئی چهاردهم معماری در دوره ی لویی چهاردهم به دو بخش معماری شهری و معماری مذهبی تقسیم می شود. قصر دووو، کاخ ورسای و گراند تریانون از نمونه های باز معماری شهری به سبک لوئی چهاردهم است. و کلیساهای...

کاخ ورسای پاریس

سبک لوئی چهاردهم: عناصر دکوراسیون

عناصر دکوراسیون در سبک لوئی چهاردهم  حکومت لویی چهاردهم به سه دوره تقسیم می شود. نخست دوره صغر سن شاه (1660-1643) در زمان نیابت سلطنت آن دو تریش است؛  دوره ای صاحب سبک در حال رشد و بلوغ بود و با تداوم شکل های زمان لوئی سیزدهم و نفوذ...

سبک لوئی سیزدهم: مبلمان

سبک های هنری لزوم آگاهی از سبک های مختلف هنر ها و شیوه طراحی کهن و نوین را میتوان در کارهای هنری جستجو کرد. با مشاهده هر اثر علاوه  بر مفاهیم زیبایی شناسی قوانین نگرش‌ها و غیره می توان به راحتی عواملی را دید که تمام آثار را...

سبک لوئی سیزدهم: دکوراسیون داخلی

دکوراسیون لویی سیزدهم از زمان رنسانس، دکوراسیون لویی سیزدهم در منازل افراد ثروتمندتر شامل  سقف های شاه تیردار و تیرک های مشخص مزین با اعداد، علایم و نشانه ها و قاب های تزیینی مشاهده و حفظ می‌شود. شومینه به سبک...

مقایسه املاک

مقایسه