طراحی پلان دفتر کار خانگی

فهرست طراحی پلان

پیش از آنکه پلان دفتر کار خانگی طراحی کنید چند نکته مهم هست که باید در نظر گرفته شود.
همه دیوارها را اندازه گیری کنید شامل فرورفتگی ها، همه پنجره ها، درها، تهویه ها و کمدهای دیواری را منظور دارید. هیچ یک از اجزای ثابت مانند ستون ها را فراموش نکنید. یک شرح پیش نویس از دفتر کارتان تهیه کنید و همه اندازه ها را در آن وارد کنید. طرح اولیه را با مقیاس های واقعی بکشید. همچنین می توانید این طرح اولیه را به یک برنامه کامپیوتری وارد کنید اما اگر میخواهید در ساختار آن بهبود ایجاد کنید و خودتان راحت نیستید که آن را انجام دهید این کار را به یک طراح  یا معمار واگذار کنید. مبلمان خود را اندازه گیری کنید و آن را روی کاغذ طراحی یا برنامه کامپیوتری تان وارد کنید. اگر به فضای ذخیره سازی بیشتری نیاز دارید یک کمد یا محل ذخیره سازی را به پلان خود بیافزایید.

پلان دفتر کار خانگی

پلان دفتر کار خانگی تان می تواند کاملاً ساده یا پر از جزئیاتی باشد که می‌خواهید.
بسته به اینکه قصد داشته باشید بهترین مبلمان یا تجهیزات را داشته باشید یا از امکانات موجود استفاده کنید.
دفتر کار فعلی را تغییر دکوراسیون دهید یا یک دفتر کار کاملا جدید را دوباره از نو ایجاد کنید.
نوسازی مبلمان یا تجهیزات، پروژه ای که می توانید به تنهایی انجام دهید.
اما وقتی شروع به ایجاد تغییرات در تجهیزات تعبیه شده یا ساخت و سازهای جدید می‌کنید کمک گرفتن از دیگران را مد نظر داشته باشید.

پتانسیل فضای دفتر کار

یک پیمانکار طراحی فضا یک معمار می تواند به شما ایده های خوبی در مورد پتانسیل فضای دفتر کار انتخابی‌تان بدهد.
چه شما دفتر کارتان را با استفاده از کاغذ رسم طراحی کنید یا یک برنامه لیوت کامپیوتری بخرید،
تا زمانی که تصویر واضحی در ذهنتان درباره اینکه می خواهید درفتر کارتان چگونه به نظر برسد داشته باشید نمی توانید آن را طراحی کنید.
با اندازه گیری هر دیوار پنجره در کمد دیواری و فرورفتگی دیوار در دفتر کار خانگی تان شروع کنید.
اتاق را حداقل دو بار اندازه گیری کنید تا مطمئن شوید چیزی را از قلم انداخته یا اشتباه محاسبه نکرده‌اید.

گام اول طراحی پلان:

یک طرح اولیه بامداد بکشید شامل تهویه ها و هر دریچه دیگری که نباید با مبلمان پوشانده شود.
هر بخش ثابتی مثل یک ستون یا جعبه فیوز لازم است که در نظر گرفته شود و پوشانده نشود.
طرح را با مقیاس واقعی و با استفاده از کاغذ طراحی و مداد دوباره بکشید.
یا طرح خود را به برنامه کامپیوتری تان منتقل کنید.
اگر انجام این قسمت از پروژه را به یک طراح فضا یا معمار محول کنید راحت تر خواهید بود.
اگر میخواهید تغییرات ساختاری بدهید تا حد امکان جزئیات بیشتری را در طراحی خود منظور کنید.
در بیشتر مواقع یک حرفه ای در دفتر کار خانگی تان خواهد آمد و آن را دوباره اندازه گیری خواهد کرد.
اما با انجام طراحی می توانید تصمیم بگیرید:
آیا میخواهید یک معمار یا طراح فضا به کار بگیرید یا پروژه را خودتان انجام دهید.

گام بعدی اندازه گیری مبلمان:

ایجاد مدل های کاغذی اندازه گیری که می توانید در اطراف کاغذ نمودار قرار دهید تا ببینید آیا هر چیزی درست  جا می شود یا نه.
یا می توانید طراحی خود را فتوکپی کنید و چند نسخه برای نمایش ترتیب قرار گیری متفاوت مبلمان در هر طرح درست کنید.
ممکن است تازه در یابید که مبلمان برای دفتر کار جدیدتان خیلی بزرگ است.
یا حتی خیلی کوچک است اگر آن را در فضای بزرگ قرار دهید.
در هر حالتی با صرف وقت روی نحوه قرارگیری مبلمان تصویری واضح از اینکه دفتر کارتان چطور به نظر خواهد رسید
و به چه چیزی برای مبله کردن آن نیاز دارید خواهید داشت.

پیوستن به گفتگو

مقایسه املاک

مقایسه