رنسانس فرانسوی: مکتب فونتن بلو

کتابخانه با معماری رنسانس فرانسوی

مکتب فونتن بلو

از سال ۱۵۳۰ تحت تاثیر روسو و  پری ماتیس ایتالیایی که فرانسوای اول به فرانسه کشاند ، مکتب فونتن بلو شیوه های مهم سبکی تزیین گر را ایجاد می کند که بر تمام اروپا سیتره می یابد.
اینگونه است که دکور پرشکوه در فرانسه نخستین تنظیمات کلی را به لطف پیوند با گچبری تزیینی و نقاشی دیواری روی دیوار پوش ها، سقف و کفپوش های چوبی به خود  می بیند.

تندیس

در این مجموعه های تزیینی گسترده حلقه های تمثیلی یا تصویری، یا حتی ترکیب های ساده رنگ شده همانند ترکیب های روی شومینه های قلعه اکووآن، برای خود جا باز می‌کنند و تصویر چهره را در درجه اول اهمیت قرار می‌دهند.
اما چهره نیز همچون ریسه ها یا قاب های تزئینی عنصری تزئینی  تلقی می شود.
چهره نیز در برابر دستورالعمل مجموعه به خواسته های ترکیب  کرنش کرده اندازه و الگویش از الزامات کلی مجموعه تبعیت می کند.
به طور کلی جنبه ی سیال  و طویل چهره، مخصوصاً برای برهنگی زنان که خط  مارپیچی جان می یابد،
مدیون تصنع گرایی ایتالیایی است که روسو و پری ماتیس معرفی و احیا کرده اند.

قاب های تزئینی چرمین

به لطف رسو، مکتب فونتن بلو ظرفیت‌های قاب تزیینی را با پیچش ها و برش های نرم چرمین همراه می‌کند.
این روش به موفقیت جهانی نائل می‌شود.

قاب بندی گچبری تزئینی

ورود گچبری تزیینی  غنای نقاشی های دیواری و قاب  آویزها با لبه های بسیار برجسته را ممکن می سازد.
به نظر می رسد روسو در این سیستم قاب بندی، چهره ها، الهه های عشق، ریسه های میوه دار، تندیس‌های گاو، تندیس بزمرد، تندیس‌های خیالی در میان موج چرم ها و منافذ طاقچه ها را به حرکت در می آورد.
دوازده صفحه مستطیلی نقاشی های دیواری گالری فرانسه‌ای اول در فونتن بلو از این تزیین غنی تجسمی بهره می برند.
مجموعه های تزئینی منبعث  از روح مشابه در قصرهای روآرن و آکووآن دیده می شود،
اما ترکیب های  گچبری شده به صورت نقاشی های دید فریب و سه بعدی نما اجرا شده اند.

برای آشنایی با سبک های معماری و دکوراسیون داخلی در طول تاریخ سایر مقالات سایت را مطالعه کنید.

مطب پیشنهادی:

نخستین رنسانس فرانسوی

 

پیوستن به گفتگو

مقایسه املاک

مقایسه