سبک لوئی چهاردهم: معماری شهری و مذهبی

قصر لوئی چهاردهم

سبک های معماری دوره ی لوئی چهاردهم

معماری در دوره ی لویی چهاردهم به دو بخش معماری شهری و معماری مذهبی تقسیم می شود. قصر دووو، کاخ ورسای و گراند تریانون از نمونه های باز معماری شهری به سبک لوئی چهاردهم است. و کلیساهای وال-دو-کراس، انولید و نمازخانه کاخ ورسای سبک معماری مدهبی در دوره ی لوئی چهاردهم را نشان می دهد. در این مقاله هر دو سبک معماری شهری و مدهبی با معرفی و بررسی آثار تاریخی به جا مانده از این دوره بررسی می شود.

معماری شهری:

قصر دووو

در اواسط دوره کودکی شاه و اوایل حکومتش این قصر هنر پرصلابت و کلاسیکی شده نسل فرانسوا مانسر را نشان میدهد.
تعیین ضرب آهنگ ها از طریق اجرام بزرگ با به کارگیری سبکی عظیم شناخته می شود.
در همان زمان عقب نشینی های مشرف به حیاط و برجستگی بزرگ و نیم دایره ای سالن مشرف به باغچه نشان دهنده میل بسیار شدید به جان بخشی سطوح و برخورد آزادانه حجم هایی است که به وسیله گنبد، سبک باروک ایتالیایی را ایجاد می کند.

ردیف های ستونی لوور

واکنشی اکادمیک گرا دشمن تاثیرات باروک و تضادهای تصویری نسل لوو اردووان-مانسر، بازگشت به منطق و رعایت اصول دوره باستان است.
در اینجا دغدغه روشنایی و نگهداری اشک دلیل استفاده از سطوح افقی و چیدمان این پایه ستون و این پیشرفت طولانی محصور شده در حجم های ساده را شرح می دهد.

کاخ ورسای

اردوآان- مانسر،  معمار دوم قصر، پس از لوو،  برجستگی ها و عقب نشینی های این کاخ را برای آرایش و چیدمان گسترده با ریتم های یکنواخت و باشکوه کنار می گذارد .
او با تفکر مشابه به ستونهای میدان واندوم  آرایشی خاص می بخشد. این سبک عظیم خود را به قرن هجدهم تحمیل می کند.
وسعت چشم‌اندازها و اتصالات بسیار ماهرانه حجم و فضا قصر ورسای را از مجموعه های بزرگ بهره‌مند می‌سازد که بین محوطه باغ پرتقال و اصطبل ها قرار دارند.

گراند تریانون

در همان زمان اردووآن- مانسر پایه های خانه ای تفریحی را با یک طبقه همکف پی‌ریزی می‌کند. خانه ای که با سادگی ارتفاع و راحتی مبلمان داخلی اش متمایز می شود.
و در قرن هجدهم بارها استفاده میشود. او در گراند تریانون  دو منزل را با کادری طبیعی از طریق بازی با ایوان ستون‌دار همراه می‌کند.
تجلی سطوح افقی،  ملایمت خطوط و دکور دوست داشتنی قصر ها،  سنگ سر طاق و مخصوصا صدفها (جناح تریانون-سو-بوآ) این بنا را شاهکار دومین سبک معماری این دوره و پیش درآمد سبک لویی پانزدهم می سازد.

معماری مدهبی:

وال-دو-کراس

کلیسای کوچک بیمارستان وال دو گراس  به ترتیب اثر ما نسر لومرسیه، لوموئه و سپس لودوک  به سبک دوره صغر سن شاه به اشکال آزاد و پرصلابت تعلق دارد.
و با میراث با روش ایتالیایی و حاکمیت حجم ها و نگرانی برای وحدت مجموعه و کل در ارتباط است.
بازی قوی ایوان ستون دار با ستون های منفصل به نمای سه جانبه به سبک ایتالیایی اضافه می‌شود .
گنبد لودوک با تویزه ها نقش برجسته کوچک دایره ای و مجسمه های قرار گرفته روی شمع پشتیبان دیوار با زینت های مارپیچی سر ستون ها یکی از شواهد ایتالیایی شده این دوران است.

کلیسای انولید

شبستان این کلیسا اثر بروان  و گنبد آن اثر اردووآن- مانسر است.
شبستان کلیسا با طاق های قوسی مشبک و ستونهای تزیینی ایونیک  خاص معماری مذهبی تحت حکومت لویی چهاردهم است.
اما سبک سلطنتی گنبد را با نمایی به شکل صلیب یونانی در بر می‌گیرد.
بدین ترتیب اردووآن با سلامت بسیار شیوه‌های معماری مطبق  به شکل مکعب و سپس به شکل استوانه دو غلتکی گنبد را با ترکیبی قدرتمند و بالا رونده همراه می کند.
روشنایی و شکوه با دکوری مملو از کنده کاری روی پایه مجسمه ها و طاقچه ها و همچنین با تزئینات برنزی زرانوددی همراه می شود که به تناوب روی رگ های قوسی دیده می شوند.

خانه کاخ ورسای

اردووآن- مانسر  و جانشینش روبر دوکوت  این اثر را در اواخر این دوره ساختند. این نمازخانه به دلیل رنگ های روشن و دقت دکور کنده کاری شده اش متمایز است. این دکور با نقوش برجسته ساده روی پایه ها و زوایا جریان می یابد.
تاثیر باریک شدگی با جایگزینی ستون روی پایه و طاقگان طبقه اول به عنوان محافظ فشار وزن طاق قوسی ها افزایش می یابد.

پیوستن به گفتگو

مقایسه املاک

مقایسه