شروع آپارتمان نشینی در تهران

گذشته آپارتمان نشینی در ایران

در دوران معاصر آپارتمان نشینی خواه ناخواه به عنوان الگوی برتر سکونت در همه کشورها انتخاب شده است . گرایش و اشتیاق شدیدی به  آپارتمان نشینی پدید آمده . به همین دلیل است که بسیاری از شهرها به ویژه کلان شهرها از نظر جمعیت پذیری اشتغالزایی سرویس دهی و توسعه فضایی  در آستانه پر شدن ظرفیت و حتی فراتر از آن قرار گرفته اند. یکی از تدابیر کارساز برای کنترل یا تعدیل این مشکل که در موارد بسیاری به اجرا درآمده ساخت آپارتمان ها و شهرک های جدید است.

در ایران آپارتمان نشینی از مشروطیت شروع شد

آپارتمان نشینی در ایران پس از مشروطیت، زمانی که نهاد دولت ایجاد شد و درآمدهای نفتی وارد بودجه دولت و اقتصاد ملی شد شروع شد.
و با افزایش تصاعدی جمعیت به سرعت روند رو به رشدی را طی کرد.
از آنجایی که انقلاب مشروطه با تحولات بزرگ صنعتی در دنیا و غرب هم زمان بود، باعث شد معضلات جامعه با راهکارهای نوین خارجی چاره جویی شود.

 1. تکنولوژی، صنعت و تولید یکی از وسوسه انگیز ترین شیوه ها بود.
 2. با رشد تکنولوژی، ورود صنایع مختلف و افزایش و تغییر تولیدات داخلی، تحولات زیادی در جنبه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی معماری ایران اتفاق افتاد.
 3. کارخانه ها یکی پس از دیگری شروع به کار می کردند و مشاغل جدیدی پدیدار می شدند که به نیروی کار تازه نیاز داشتند.
 4. این افزایش تقاضا برای نیروی کار توسط جمعیت شهری پاسخ گو نبود.
 5. از طرفی تحولات و امکانات شهری برای روستاییان بسیار جذاب بود.
 6. این دو دلیل کلی و دلایل جزئی دیگری منجر به مهاجرت روستاییان به شهرها شد.
 7. شیوه های متحرک شده تجارت و جابه جایی شرایط و انباشت سرمایه ها نیز مزید بر دلایل فوق شد.
 8. در نتیجه شهرها از نظر وسعت و جمعیت دچار چنان رشد بی قاعده ای شدند که با تمام طول تاریخ ایران قابل مقایسه نبود.
 9. طبیعتاً تهران به عنوان مرکز بیشترین سهم را داشت.

رسالت معماری خلق فضاست

ایجاد فضا با اهداف و اشکال مختلفی اتفاق می افتد که هدف مدیریت رفتاری است که در فضای ایجاد شده اتفاق میافتد.
یعنی رفتارهای داخل یک فضا را می توان با نوع طراحی مدیریت کرد.
به این جهت معماران در گذشته در خلق آثار هنری، طبیعت، فرهنگ و مذهب را منبع الهام گیری قرار میدادند.
بعد از وقوع انقلاب اسلامی نیز متعاقب جابجایی قدرت های سیاسی و اقتصادی از یک طرف و وعدههای مبتنی بر شور و هیجان دوران گذار،
از جمله

 1. دروغ قسمت کردن
 2. واگذاری املاک و مستغلات مصادره ای به مردم و … از دیگر سو
 3. تهران بحران جمعیت تازه ای را تجربه کرد.

محدودیت اراضی

محدودیت زمین های قابل اصلاح و افزایش قیمت زمین های مسکونی و افزایش هزینه های ساخت بخشی از مشکلات زندگی شهری در مواجهه با افزایش جمعیت و تقاضای مسکن است.
این مشکلات و هزاران مسئله ی غیر قابل حل دیگر باعث استفاده از الگوهای غربی بدون آن که با فرهنگ شهرنشینی ایرانی تطابق داشته باشد، شد.
آپارتمان نشینی در غرب که با برنامه ریزی در طول طمان کافی به وجود آمده بود شباهتی به سبک و سیاق خانه های سنتی ایرانی و روش همنشینی ایرانی نداشت.
ایرانیان که در خانه های بزرگ حیاط دار با اتاق های زیاد در کنار خوانواده و اقوام به سبک خانه های پدر سالاری زندگی می کردند،
وارد آپارتمان هایی کوچک بدون حیاط در کنار افراد غریبه شدند.
تمام این تغییر و تحولات بدون برنامه ریزی و رمینه سازی های فرهنگی اتفاق افتاد.

هر آنچه در مورد قوانین اجاره آپارتمان مبله در تهران باید بدانید در سایت bia2home هست.

پیوستن به گفتگو

مقایسه املاک

مقایسه