سبک لوئی سیزدهم: عناصر دکوراسیون

دکوراسیون داخلی به سبک لوئی سیزدهم

عناصر دکوراسیون به سبک لوئی سیزدهم

به رغم تکامل محسوس اشکال عموما مفهوم سبک لوئی سیزدهم در دوران هانری چهارم توسعه می یابد.
در ریشه ی این نوع دکوراسیون میتوان تاثیراتی متنوع‌تر یافت.
تاثیرات باروک ایتالیایی و باروت فلاندری و تاثیرات مکتب فونتن بلو که دردوره هانری چهارم از نوع احیا می شود.
ظاهر ناهمگون و به شدت متضاد با هر تزیینی مشخصا گچبری های تزیینی و فراوان از اینجا ناشی می شود.

قاب های کتیبه

مانند سبک  فونتن بلو قاب های کتیبه منحنی ها برش ها بریدگی های هلالی و صفحات مشبک چرم را در هم می آمیزد.
تحت تاثیر باروک گچبری ها ضخیم می‌شود و تعداد برآمدگی ها و پیش رفتگی ها را افزایش می دهند .
از این نوع آخر قابی کتیبه ای موسوم به دهلیزی تمایز می یابد چون ظاهر نرم و غضروفی اش شبیه نرمه گوش است.

مناره

سبک لوئی سیزدهم علاوه بر اطناب اشکال و رعایت قواعد باستان به باروک و تصنع گرایی موخر فونتن بلو مدیون است.
به همین دلیل مناره های طوماری دار، مناره‌های از هم گسسته و منقطع توسط قاب های کتیبه، طاقچه ها، گنجینه اشیای مقدس و حصارهای مشبک دیده می شوند.

سنگ های برجسته

جریاناتی مشابه، با جدایی از قواعد کلاسیک، باعث می شوند نقشه عناصر تکیه‌گاهی به عنصری کاملا تزئینی تنزل یابد.
این کار با موفقیت اشکال ساده شروع میشود.
این  اشکال که گاهی روی نما و بیشتر در نیمرخ پخش شده‌اند مجموعه‌ ای نیرومند از دیوار حائل سنگ سر طاق و به خصوص سنگ های برجسته بنا فراهم می آورند.
بدین ترتیب سنگ های برجسته صاف  بید زده کرم مانند،نوک تیز، نوک الماسی و یخی شکل مشاهده می‌شود.
نوع نوک الماسی در مبلمان هم مشاهده میشود.

استفاده ترکیبی از آجر و سنگ

مواد مورد استفاده استعمال تناوبی به مثابه چهارچوب مجردی به ایجاد تاثیراتی ترکیبی منجر می شود که تقسیمات عمودی نما را پدید می آورند.
نوارهای موسوم به شناژ به شیوه منظم یا به صورت چنگ (دندانه اره ای شکل)  قرار می گیرند.
بعضی هایشان از قاعده تا نوک و بعضی دیگر از قاعده تا سقف امتداد می یابند.

عناصر دکوراسیون داخلی به سبک باروک را اینجا مطالعه کنید.

پیوستن به گفتگو

مقایسه املاک

مقایسه