آپارتمان نشینی

آپارتمان مبله در دروس

آپارتمان نشینی در ایران

بدون در نظر گرفتن قوائد،خصوصیات و امتیازات معماری ایرانی در ساخت و ساز ساختمان های مسکونی به آپارتمان نشینی می پردازیم.
مسکن که همیشه یکی از نیازهای اولیه انسانی بوده است.
در تمدن مدرن و با افزایش روز افزون جمعیت شهری بیشتر نمود پیدا کرده است.
برای قشر عظیمی از انسانها داشتن یک زندگی نسبتا خوب و ایده آل تنها داشتن خانه ای مناسب است.
آپارتمان نشینی نتیجه ی افزایش جمعیت روستایی و مهاجرتشان به سوی شهر هاست.
ایرانیان که تا چند دهه ی پیش در خانه های حیاط دار ویلایی کوچک و بزرگ زندگی می کردند.
اکنون نمی‌توانند به راحتی و بدون هیچ مشکل و دغدغه ای با زندگی در شکل جدید آپارتمان نشینی کنار بیایند.
زندگی برایشان در آپارتمان های کوچک و کم جا، همسایگان غریبه، پله های زیاد و غیر استاندارد و عدم وجود آسانسور در بعضی ساختمان ها سخت است .
که منجر به پیدایش مشکلات و چالش های مستمر و آسیبهای احتمالی می‌ شود.
که تماما نتیجه ی روبرو شدن با فضای جدید، کم شدن امکانات و ایجاد ترس و اضطراب از زندگی در شرایط جدید باشد.

علل ایجاد قوانین آپارتمان نشینی

با کم شدن روابط خانوادگی، فامیلی و اجتماعی سنتی گذشته،
حمایت و پشتیبانی اجتماعی از سوی آشنایان و همسایگان جدید وجود ندارد.
بالا رفتن هزینه‌های زندگی، استرس از احتمال ناسازگاری با این شکل جدید زندگی
یکی دیگر از مشکلات زندگی آپارتمان نشینی است.
مسائل مالک و مستاجر، خرید و اجاره آپارتمان ها، نوسان غیر قابل پیش بینی قیمت ها
و دیگر مسائل بار روانی زیادی بوجود می آورد.
در نتیجه سلامت روانی و جسمی آنها را مختل سازد.

همین مسائل ایجاد نوعی هنجار، رفتار و سلوک، آداب و رسوم و فرهنگ را ایجاب می کند.
احترام به حقوق افراد و ساکنین، و نوعی رعایت ضوابط و مقررات نانوشته یا نوشته در آپارتمان نشینی و .. شکل بگیرد.
که به نام اخلاق و فرهنگ آپارتمان نشینی معروف شده است.

در مبحث جداگانه به آن اشاره خواهیم کرد.

پیوستن به گفتگو

مقایسه املاک

مقایسه